„Vzdělaná a svobodná společnost“

V antických dobách bylo ATHENAEUM místem moudrosti a vzdělanosti. Právě sem přicházeli lidé k poznání pravdy. Navazujeme na tuto tradici a podporujeme projekty přispívající ke kultivaci české společnosti, prohloubení vzdělanosti lidí a jejich občanských svobod.

Podporujeme projekty


BYTOVÉ PŘEDNÁŠKY

s českými osobnostmi
Cílem projektu je formou bytových seminářů, které vedou lektoři a významné české osobnosti, přispět k rozvoji vzdělanosti lidí po celém území ČR. Organizátoři takových setkání v jednotlivých regionech ČR zajišťují vhodný prostor, minimální počet 20 účastníků a domlouvají téma, které zajímá místní komunitu. Nadační fond zajišťuje odpovídajícího řečníka, náklady na jeho dopravu a honorář.

ATHENAEUM

síť podnikatelů dárců
Cílem projektu je vytvořit formou regionálních klubů podnikatelů síť propojených podnikatelů, kteří mají zájem o podporu a rozvoj svého regionu a celé ČR. Tito podnikatelé by měli být nejenom ekonomickou páteří pro financování společensky prospěšných projektů našeho nadačního fondu, ale měli by se spolu znát, vytvářet přátelské vztahy a v takto nastaveném pozitivním prostředí generovat další společné projekty.

PÁTEČNÍCI

propojování českých elit
Cílem projektu je pořádání pravidelných setkání se špičkovými zástupci jednotlivých společenských oborů, tříbení názorů na aktuální problémy ve společnosti a propojování jejich často velmi rozdílných světů. Také generování originálních myšlenek a jejich distribuce široké veřejnosti. Hlavním smyslem je posilování českých elit a jejich pozitivního dopadu na celou českou společnost.

ATHENAEUM AKADEMIE

vzdělávací videobanka
Cílem projektu je soustředit inspirativní myšlenky, podněty, nápady klíčových osobností ČR na jedno místo a formou videí a seminářů jejich distribuci co nejširšímu spektru české společnosti. Smyslem je vzdělávat a kultivovat české občany směrem k odpovědnosti za sebe a celou naši zem, prohlubovat jejich kreativitu, osobní svobody a prodemokratické chápání.

VIZE PRO ČESKO

Rada ekonomických expertů
Cílem projektu je dát dohromady nejlepší ekonomy naší země, aby na základě odborných debat a kvalifikovaných analýz naformulovali účinnou ekonomickou vizi pro ČR, jejíž realizace by významně posunula naši zemi směrem k prosperitě a lepší kvalitě života pro každého občana. Projekt počítá se silnou mediální podporou, následným zájmem lidí, na což budou muset pozitivně reagovat i politici k jejímu prosazení do reality.

UNIVERZITA BUDOUCNOSTI

vzdělávání na nových principech
Cílem projektu je podpořit zrod univerzity v Praze a dalších lokalitách ČR, která bude fungovat na nových principech vzdělávání než je běžné na zavedených školách. Otcem této nové koncepce je Doc. Gaudenz Assenza. Jeho tým postupně rozpracovává novou metodiku, opírající se o myšlenkový základ nextRenaissance. Jedná se o mezinárodní projekt, do kterého se zapojila řada spolupracovníků a evropských institucí.

Příběh zakladatele nadačního fondu

Již téměř 17 let propojuji zajímavé lidi kolem sebe a vždycky se raduji a doslova žasnu nad tím, kolik důležitých nových věcí mezi nimi vzniká. Jsem zakladatelem Prague Business Club, který se stal místem setkávání úspěšných českých podnikatelů a dalších významných osobností. Nebyla to vždy jednoduchá cesta, ale vždycky jsem dbal na to, aby byl klub živým a inspirativním místem, kde se vytváří něco důležitého, pevně usazeného v hodnotovém rámci. Odmítal jsem povrchnost a účelové využívání jeden druhého. Myslím, že právě takové nastavení, přivedlo do klubu dobré lidi, členy, kterých si velmi vážím.

Nyní vím, že přišel správný okamžik, abych širokou vztahovou síť, která je kolem mě, a kterou chci maximálně rozšiřovat, oslovil a spojil formou nadačního fondu k podpoře důležitých projektů, prospěšných pro celou Českou republiku. Uvědomuji si, že naše národní prosperita tkví ve vzdělané společnosti, plné kreativních lidí, odhodlaných bránit a rozvíjet své svobody a zároveň cítících odpovědnost za prostor, ve kterém žijí. Společně s podporovateli našeho nadačního fondu, chceme žít plnohodnotný a důstojný život v zemi, kterou máme rádi, rozvíjet její potenciál a předat jí v co nejlepším stavu generaci příští.

Ing. Luboš Drobík

Ano, chci přispět

Náš účet:   Fio banka   2501193196 / 2010

Žádám darovací smlouvu